Vietnamese Chinese (Simplified) English
VIETNAM AUDITING ACCOUNTING COMPANY LTD - 越南会计审计有限公司 - ベトナム会計-監査有限会社

Tư vấn sử dụng hóa đơn

Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp đang vướng mắc về việc sử dụng hóa đơn cho hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ, không biết nên sử dụng hóa đơn nào cho hoạt động xuất nhập khẩu này. Công ty TNHH kế toán, kiểm toán Việt Nam chi nhánh Hải Phòng xin gửi Quý khách hàng bài phân tích nhằm giải đáp những vướng mắc về việc sử dụng hóa đơn cho hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ.

Theo Nghị định số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2013 tại điều 3, mục 2a có quy định:

“Hoá đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hoá đơn dành cho các tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

-………..

- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu”.

Tuy nhiên Căn cứ khoản 4, Điều 45, Mục 3, Chương II Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ:

“4. Hồ sơ hải quan gồm:

……………….

c) Hóa đơn xuất khẩu: nộp 01 bản chụp xuất trình bản chính để đối chiếu;

d) Các giấy tờ khác theo quy định đối với từng loại hình xuất khẩu, nhập khẩu (trừ vận đơn - B/L)”.

Căn cứ khoản 1, Điều 168, Phần VII Thông tư số 128/2013/TT-BTC, quy định:

“Điều 168. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2013.

Các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 01/7/2013 có phát sinh các thủ tục hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành;

Thủ tục hải quan đối với một số loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã hướng dẫn tại Thông tư 196/2012/TT-BTC nhưng được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này thì thực hiện nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này.

Bãi bỏ các Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010, Thông tư số 92/2010/TT-BTC ngày 17/06/2010...và các nội dung hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này”.

Căn cứ các quy định trên:

Từ ngày 01/07/2013 đến 31/10/2013, đơn vị vẫn sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng cho hoạt động xuất khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 64/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Kể từ ngày 01/11/2013 - ngày Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành, đơn vị sử dụng hóa đơn xuất khẩu đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ theo đúng quy định tại Điều 45 Thông tư số 128/2013/TT-BTC nêu trên.

Mọi thông tin chi tiết hoặc hỗ trợ giải đáp chính sách thuế, kế toán, kiểm toán, pháp luật...  xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

        Chi nhánh Công ty TNHH kế toán kiểm toán Việt Nam tại Hải Phòng

        Giám đốc : Đỗ Đức Thịnh

        Địa chỉ : 48-50 Ngô Gia Tự - Cát Bi – Hải An – Hải Phòng

        Điện thoại : (031) 8 603 148                   Fax: (031) 355 9835

        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       Website: kiemtoanhaiphong.vn

Vietcombank

Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản n
EUR 27,690 27,773 28,175
GBP 31.678 31.901 32.298
USD 21.100 21.100 21.170
CNY - - -
JPY 210 212 215

Tỷ giá tại ngày: 01/08/2013

Techcombank

Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
EUR 27.674 27.902 28.333
GBP 31.502 31.859 32.308
USD 21.080 21.090 21.190
CNY   3.391 3.509
JPY 213 214 218

Tỷ giá tại ngày: 01/08/2013

Indovina

Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
EUR 27.900 27.975 28.316
GBP 31.900 31.940 32.310
USD 21.090 21.110 21.180
CNY - - -
JPY - 214 219

Tỷ giá tại ngày: 01/08/2013

BIDV

Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
EUR 27.833 27.908 28.201
GBP 31.684 31.875 32.212
USD 20.090 21.100 21.170
CNY - 3.408 3.493
JPY 212 213 216

Tỷ giá tại ngày: 01/08/2013